Start

Välkommen till Storskärsgatan 3 och brf Majtalaren 3.

Föreningens ekonomiska och tekniska förvaltning sköts av Storholmen. Deras kontaktuppgifter är:
Storholmen
Tel: 0771-786 746.
http://www.storholmen.se/

Vi har lagt till en sida lösenordsskyddad sida som vi kallar Medlemssida. Där finns ett formulär för kontaktuppgifter som vi vill be dig fylla i. Syftet är att vi enklare ska kunna nå dig med information om saker som händer i huset.
Lösenordet får du i det nyhetsbrev som nyligen delats ut i alla brevlådor.
Kontaktuppgifter till styrelsen finns som du säkert vet på anslagstavlan i entrén.

Här finns föreningens Årsredovisning 2019

Här finns också
Föreningens stadgar
Årsmötesprotokoll 2020
Bilaga till årsmötesprotokollet (Röstlängd)

Här kan du också läsa om
Gärdet, Tessinparken och Nationalstadsparken.