Andrahandsuthyrning

Vid andrahandsuthyrning ska skriftlig ansökan lämnas till styrelsen för godkännande. Ett exempel på blankett för sådan ansökan finns här.

Från och med maj 2016 kommer föreningen ta ut en avgift vid andrahandsuthyrning. Avgiften motsvarar 10 % av ett prisbasbelopp (4 430 kr) och tas ut månadsvis proportionellt med antalet månader som lägenheten hyrs ut, alltså ca 369 kr/mån.
Uthyrning via Airbnb inte är tillåtet.