Info om fastigheten

Byggnadsår: 1935
Föreningen förvärvade fastigheten 1997
Det finns 54 st lägenheter och 4 lokaler.
Inga lägenheter med hyresrätt.
Renoveringar:
1999-2000 renoveradesbadrumsstammarna.
Köksstammarna byttes 2007.
Badrumsstammar som ej tidigare var ersatta byttes
2010/2011.
Elstigar byttes 2004. 3-fas el finns indraget i fastigheten.

I staden fastighetsregister heter fastigheten Majtalaren 11.
Bostadsrättsföreningen heter dock Brf Majtalaren 3.