Nyinflyttad?

Hej och välkommen till Brf. Majtalaren 3!

Vi hoppas att du kommer att trivas bra i huset.

Styrelsen samlar in kontaktuppgifter till samtliga medlemmar för att underlätta snabb och smidig distribution av information från styrelsen till medlemmarna. Dessutom
håller vi nere tryckkostnader och sparar på miljön. Detta har fungerat bra och vi
kommer därför att fortsätta att använda e-post vid distribution av information.
I och med att du tillträtt som ny medlem i föreningen vore vi tacksamma om du
så snart som möjligt lämnade dina kontaktuppgifter (telefon och e-post) till
Ludvig Samuelsson, våning 6, så att vi kan få in dig i vår kontakt- och
e-postlista. Viss information och dokumentation kommer dock även
fortsättningsvis att distribueras brevledes (t.ex. kallelse och stämmoprotokoll).

För allas trevnad har vi upprättat några ordningsregler som tillämpas i huset och som vi
utgår från att alla medlemmar följer. Dessa finns bifogade detta brev.

Slutligen vill vi önska dig en riktigt varmt välkommen till huset och hoppas att du
kommer att trivas bra. Tveka inte att kontakta någon i styrelsen om du har
några frågor eller funderingar. Styrelsens kontaktuppgifter finns att finna på
anslagstavlan i trapphuset.

Med vänlig hälsning

Styrelsen i Brf. Majtalaren 3