Ordningsregler

Nedan följer information som är bra om du läser igenom. Tillsammans äger vi medlemmar en fin funkisfastighet på bästa läge som vi alla ansvarar för att ta hand om.

Allmänna regler

I källaren finns tvättstuga och cykelrum. Cykelrummet hittar du mitt emot källartrappan.
På vinden finns ett förvaringsutrymme per lägenhet. På grund av brandrisk får inga föremål ställas utanför vindsförråden. Kom även ihåg att stänga entrédörrarna.

Tvättider bokas med den låskolv som har samma nummer som ditt lägenhetsnummer. Tvättregler finns uppsatta i tvättstugan. Vi har en fin tvättstuga – ta hand om den!

Nyckeln till tvättstugan, cykelförrådet och vinden är en och samma nyckel. Denna nyckel går även till portarna på fram- & baksidan. Nyckeln kan även kopplas till respektive lägenhet via ASSA-låssystem.
Kontakta Anna Silfverling, 2 tr, för mer information.

Föreningen disponerar sju parkeringsplatser på husets baksida. Platserna hyrs ut på kontrakt med månadshyra. Om du är intresserad av att hyra en parkeringsplats lämnar du en skriftlig ansökan till styrelsen som ansvarar för att turordningen i kösystemet följs.

Om du inte vill ställa cykeln i cykelrummet så finns det cykelställ på framsidan av huset. Eftersom platserna är begränsade vill vi att du ställer cykeln i stället och inte utmed eller mot något träd.

Inga barnvagnar får ställas i entrén.

Soptunnor finns på husets baksida. Endast hushållssopor får kastas i soptunnorna. För återvinning av well-papp, tidningar etc finns återvinningsstation hänvisas till Värtavägen. Sophämtning sker som regel varje tisdag. För allas trevnad får inga soppåsar ställas i trapphuset eller bredvid tunnorna. Grovsopor ansvarar du själv för att forsla bort.

Mer information finns på www.stockholm.se

Ur brandsynpunkt är det inte tillåtet att grilla eller avfyra fyrverkerier från balkongerna. Släng absolut inte ner fimpar eller aska från balkongen! Det har hänt att det har börjat brinna på balkongerna nedanför på grund av osläckta fimpar. Släng heller inga fimpar eller förbrukat snus utanför porten, på gräsmattor på framsidan eller på bakgården.
Detta är förbjudet både ur brandsynpunkt och för allas trevnad.

Det står sopborstar vid varje entré som kan användas av alla för att hjälpa till att hålla rent utanför entréerna.

Andrahandsuthyrning av lägenheten är endast tillåten efter beviljad skriftlig ansökan hos styrelsen.

Inre/yttre underhåll

Bostadsrättsinnehavaren ansvarar själv för det inre underhållet av lägenheten. Detta inkluderar innergolv/innertak, innerväggar, tätskikt i våtutrymmen samt el, vatten/avlopp i lägenheten. Föreningen ansvarar för allt utanför lägenhetsdörrarna, el i gemensamma utrymmen, vatten- & avloppsstammar samt radiatorerna i lägenheterna.

Ärenden som föranleder besök av fastighetsskötare måste handläggas av någon i styrelsen. Husets nuvarande fastighetsskötare är Storholmen. Kontaktuppgifter framgår av anslag i entrén. Fastighetsskötaren kommer vanligtvis till huset på tisdagar. I övrigt står det varje bostadsrättsinnehavare fritt att välja annan entreprenör på egen bekostnad men efter överenskommelse med styrelsen.

Husets ventilation bygger på självdrag så se till att ventilerna under era fönster är ÖPPNA.

För att kunna bevara låga avgifter i föreningen bör vi tillsammans se till att inte föreningen drabbas av onödiga kostnader, som till exempel att låta värmen stå på för fullt vid längre tids bortovaro eller att låta vatten stå och rinna/droppa i onödan.

Lägenhetsdörrar får ej ha handskrivna lappar och ”pynt” (juletid undantaget). Vid behov av ”Ej reklam”-skyltar, vänligen kontakta någon i styrelsen.

Ombyggnationer ska skriftligt anmälas till styrelsen. Styrelsen äger inte rätt, utan mycket speciella skäl, exempelvis då fastighetens bärighet försämras, neka tillstånd till ombyggnation/renovering. Det åligger lägenhetsinnehavaren som reparerar att tillse att inget bråte finns i trappuppgången eller utanför porten samt att ombesörja städning/borttagande av dammlager som uppstår vid rivnings- och bilningsarbeten. Vänligen notera att vid skada som uppstår på annans lägenhet i samband med ombyggnation/renovering så att du ansvarig för sådan skada. Vid utebliven städning kommer lägenhetsinnehavaren att debiteras en städavgift om 1000 kr. Vid in- och utflyttningar samt reparationer ska husets entrématta samt hissens innerväggar skyddas. Skydd finns att hämta i cykelförrådet i källaren.

Vi vill dessutom påminna om ditt ansvar och skyldighet som bostadsrättsinnehavare att tillse att brandvarnare finns uppsatt i din lägenhet.

Slutligen ber vi er att använda ert sunda förnuft vad gäller den allmänna trivseln i huset!

Med vänlig hälsning

Styrelsen BRF Majtalaren 3