Renovera?

Några saker att tänka på inför renovering av lägenheten.

Man får inte bestämma allting själv. Vissa förändringar kräver styrelsens godkännande. Syftet är att inga ingrepp får göras som kan skada huset eller skapa olägenheter för andra boende, nu eller i framtiden. Exempel på sådana förändringar kan vara nedtagning/flyttning av väggar och sänkning av tak. En annan sak att tänka på vid renoveringar är att hallmattan måste täckas samt att hissväggarna ska täckas med de mattor som finns för det ändamålet.
För att få styrelsens godkännande krävs att ett skriftligt underlag lämnas till styrelsen. Använd gärna Checklista renovering

Läs mer på sidan Ordningsregler

Några andra saker att ha i minnet:
• Vid alla el- samt våtrumsarbeten måste arbetet utföras fackmannamässigt, dvs den som utför arbetet måste ha certifikat för just den typen av arbete.
• Ventiler för inomhusventilationen får inte blockeras eller tas bort då de tillhör föreningen. Blockerar man sin ventil kan man skapa problem för intilliggande bostäders inomhusluft.
Köksfläktar får inte anslutas till ventilationssystemet. Använd därför kolfilterfläktar,
• Det är inte tillåtet att sätta upp egen parabolantenn.

Markis?
Om du planerar att sätta upp en markis så tänk på att den färgkod som gäller är S2070-R